8 RINGS

Jakub Szwed (PL)
Cílem workshopu je naučit se základní techniku manipulace s 8-ring, zaměříme se na
práci prstů a izolaci mikro pohybu

Předpoklady: trpělivost 🙂
Pomůcky: žádné nejsou třeba či případně si přineste kruhy, které spojíme lepicí páskou
Délka: 60min